Částečné obnovení skupinové výuky

Na základě rozhodnutí MŠMT a Informací k provozu škol a školských zařízení, které jsme z ministerstva obdrželi, je od pondělí 7. 12. 2020 povolena prezenční výuka ve skupině do 10 žáků.

Výuka v Základní umělecké škole Uherský Brod bude probíhat v tomto režimu:

 • hudební obor:
  • prezenčně – individuální a skupinová výuka nástroje nebo zpěvu, Skupinové praktikum ve skupině do 10 žáků
  • distančně – pěvecký sbor, Šablička, hudební nauka s možností individuální konzultace, Přípravná hudební výchova 1. a 2. ročník
 • výtvarný obor:
  • prezenčně, dělené skupiny do 10 žáků
 • taneční obor:
  • prezenčně, skupiny přípravného studia budou rozděleny a vyučovány rotačně
 • literárně dramatický obor:
  • prezenčně

Podrobné informace o organizaci výuky Vám podají jednotliví vyučující.

Nadále platí:

 • vstup do budovy je umožněn pouze žákům (ne doprovázejícím osobám)
 • používání roušky po celou dobu pobytu v budově školy (výjimku má výuka zpěvu a dechových nástrojů)
 • dodržování hygienických pravidel

Případné dotazy zodpovíme na mailu info@zus-ub.cz nebo na telefonech 572632431, 572634575.