Skip to content

Podrobnosti k přijímacímu řízení do výtvarného oboru

Vzhledem k situaci, bude přijímací řízení do výtvarného oboru probíhat bez osobní přítomnosti uchazečů o studium, formou posouzení odevzdaných prací.

Požadavky:

 • 4 výtvarné plošné práce – kresba, malba, kombinovaná technika (možné je i foto prostorové práce)
 • 1 práce na zadané téma
  • děti 5-10 letPTÁČEK, RYBA nebo KOČKA
   • formát A4, kresba tužkou, dokončení pastelkami.
   • Důležité: zvíře nakreslit dostatečně velké, s detaily – peří, šupiny, srst atp., naznačit přirozené prostředí – větve stromu, obloha, voda, tráva…
  • děti starší 10 let – ZÁTIŠÍ
   • jednoduché, které si sami postaví (např. krabička, draperie-látka, jablko)
   • formát A3, kresba tužkou v poměru 1:1, barevné dokončení pastelkami, pastely, akvarelovými barvami…
   • Důležité: správné objemy objektů, perspektiva, stínování.

Odevzdání prací – vyberte jednu z možností:

 • podepsané práce přinést do ZUŠ ve stanoveném čase zkoušky (prostorová práce jen ve fotce)
 • zaslat zřetelně nafocené práce mailem na adresu info@zus-ub.cz
Publikováno v kategoriiPřijímací řízení

Comments are closed.

©2020-2022 Vít Valečka & Základní umělecká škola Uherský Brod