Opět jsme pomáhali…

Vánoční koncert učitelů, žáků a souborů patří již téměř půl století k programovým stálicím naší školy. Ten letošní jsme Vám opět nabídli, vzhledem k epidemiologické situaci, v on-line podobě a od 21. prosince 2021 je ke shlédnutí na školním YouTube kanále:

Tradičně je koncert spojen také s podporou střediska rané péče EDUCO Zlín, které se zaměřuje na pomoc rodinám s handicapovanými dětmi, a jehož činnost můžete finančně podpořit kdykoliv během roku.

Věříme, že i v on-line verzi Vám koncert přinesl příjemný zážitek, zpestřil Vám sváteční adventní čas a jeho netradiční podoba neuzmula nic z kvality jednotlivých vystoupení. Stejně jako v minulých ročnících jsme se snažili program koncertu koncipovat tak, abychom Vám nabídli ochutnávku umu a dovedností našich pedagogů a žáků, především hudebního oboru. Zaposlouchat jste se mohli do skladeb významných představitelů klasické hudby od 2. poloviny 17. století do současnosti (J. Pachebel, J. S. Bach, G. Donizetti, S. Rachmaninoff,
A. Carter atd.), a to v obvyklé podobě nebo v aranžmá účinkujících pedagogů. Koncertní pásmo jsme obohatili o vystoupení žákyň tanečního a literárně-dramatického oboru.

Rádi bychom touto cestou poděkovali Klubu přátel základní umělecké školy a všem ostatním, kteří podporují činnost naší školy. Moc si toho ceníme. Velké poděkování patří i Vám všem, kteří jste v rámci shlédnutí koncertu přispěli jakoukoliv finanční částkou na činnost nadace EDUCO. A v neposlední řadě velmi děkujeme žákům a pedagogům, kteří se podíleli na organizaci a programu Vánočního koncertu.

Rok 2022 je teprve ve svém počátku, ale už nyní pevně doufáme, že na ten letošní Vánoční koncert Vás budeme moci pozvat v jeho klasické podobě „naživo“ a nabídnout Vám tak bezprostřední nejen hudební zážitek.