Informace k přijímacímu řízení na školní rok 2022 – 2023

První kolo přijímacího řízení bylo uzavřeno 20. června 2022. Stále ale přijímáme žáky do přípravné hudební výchovy (pro žáky od 5 let) – přihlášku můžete podat zde: https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/?zus=317

Výsledky přijímacího řízení

Přijatí i nepřijatí žáci jsou uvedeni pod variabilním symbolem z přihlášky (přihláška při odeslání přijde na mail zákonného zástupce). Pokud variabilní symbol nevíte, můžete se informovat telefonicky na 572 63 45 75 nebo mailem na adresu tomas.lekes@zus-ub.cz.

Uchazeči, u kterých je uvedeno v informaci nepřijat z kapacitních důvodů, splnili požadavky přijímacího řízení a automaticky postupují do druhého kola přijímacího řízení, které proběhne v termínu od 1. 9. 2022 do 14. 9. 2022. Tuto situaci řešíme a žádáme o pochopení a o strpení. V případě změny Vás budeme kontaktovat.

  • hudební obor (pdf)
  • zařazení žáků z přípravné hudební výchovy k učitelům (pdf)
  • výtvarný obor (pdf)
  • taneční obor (pdf)
  • literárně dramatický obor (pdf)

Informace o zahájení školního roku 2022/2023 budou včas zveřejněny na webu a facebooku školy.