Přijímací řízení pro školní rok 2023 – 2024

Pro příští školní rok přijímáme žáky do všech oborů a studijních zaměření. Několik stručných informací:

 • přihlášku najdete zde: https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/?zus=317
 • pro vyplnění přihlášky není potřeba se přihlásit nebo registrovat (v přihlášce bývá občas problém se zadáním školy, kterou žák navštěvuje – v případě problémů vyberte jakoukoliv školu a třídu, a správné údaje uveďte do poznámky – za problémy se omlouváme, byť nejsou na naší straně)
 • termíny talentových zkoušek (den a hodinu si vyberete při vyplňování přihlášky):
  • výtvarný obor – 22. 5. 2023 – 26. 5. 2023, 14. 6 2023 – 16. 6. 2023, 21. 6. 2023
  • hudební obor – 5. 6. 2023 – 7. 6. 2023, 9. 6. 2023, 19. 6. 2023
  • literárně dramatický obor – 31. 5. 2023, 2. 6. 2023, 9. 6. 2023
  • taneční obor – 13. 6. 2023, 15. 6. 2023 a 22. 6. 2023
  • přípravná hudební výchova – 13. 6. 2023, 15. 6. 2023, 16. 6. 2023, 20. 6. 2023 a 22. 6. 2023
 • talentová zkouška probíhá v budově ZUŠ v Uherském Brodě
 • okruhy pro talentovou zkoušku naleznete zde: https://zus-ub.cz/studium/prijimaci-rizeni/
 • do výtvarného, tanečního a literárně dramatického oddělení přijímáme žáky, kteří k 1. 9. 2023 dosáhnou věku 5 let
 • do výuky hry na nástroj a zpěvu přijímáme žáky, kteří k 1. 9. 2023 dosáhnou věku 7 let, žáky od 5 let přijímáme do přípravného studia
 • výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 27. 6. 2023 odpoledne ve škole (na nástěnce u hlavního vchodu) a na webu školy
 • v budově školy v Uherském Brodě vyučujeme všechny obory a studijní zaměření uvedené v záložce studium
 • na detašovaných pracovištích (pobočkách) vyučujeme tato studijní zaměření hudebního oboru:
  • Nivnice – hra na housle, hra na kytaru, hra na klavír
  • Prakšice – hra na klavír, hra na klávesy, zpěv
  • Bánov – hra na housle, hra na klavír, hra na klávesy, hra na violoncello
  • Vlčnov – hra na housle, hra na klávesy, hra na kytaru, hra na zobc. flétnu, hra na violoncello

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 26. 6. 2023 na webových stránkách školy a na nástěnce ve vstupu školy, přijetí žáků a zařazení k učiteli bude vedeno pod variabilním symbolem, který je na přihlášce žáka.

Veškeré dotazy můžete směřovat na mail tomas.lekes@zus-ub.cz nebo na telefon 572 63 45 75. V případě jakýchkoliv problémů při vyplňování přihlášky nás kontaktujte na výše uvedené mailové adrese nebo telefonu.