Velký sál Domu kultury se promění v Kouzelnou zahradu

Přes 80 žáků a učitelů všech oborů se již od září připravuje na představení Kouzelná zahrada – největší celoškolní projekt Základní umělecké školy posledních let. Naším snem bylo propojení a spolupráce všech oborů – literárně dramatického, tanečního, hudebního i výtvarného. Výsledkem je představení, které není jen pásmem spojeným oslími můstky, ale inscenací, v níž je každý obor svéprávnou a významotvornou složkou.

Sepsáním scénáře a režie se chopil vedoucí a pedagog literárně dramatického oboru Roman Švehlík. Inspirovaly ho jeho klukovské toulky a hry ve staré, zarostlé zahradě za domem. Pak už byl jen krůček k Zahradě malíře Jiřího Trnky, knize O zahradě ilustrátora a spisovatele Pavla Čecha i k slavnému filmu a rozhlasové hře. „Převzal jsem odtud Kocoura a děti, a pak jsem se snažil pracovat s metaforou zahrady jako vzpomínkou na naše dětství, na objevování skrytého tajemství a na bezděčnou krásu naší přírody. Vytvořil jsem dramatický text, který nabízí jednotlivým uměleckým oborům plnou možnost vyjádření myšlenky a po prvních společných zkouškách jsem rád, že toto propojení funguje“, doplňuje Roman.

Nedílnou a klíčovou součástí představení je hudba. Jejím autorem je učitel hudebního oboru Aleš Zlatník. Snažil se ji zkomponovat tak, aby byla nástrojově pestrá a v představení mohlo zaznít co největší množství nástrojů, jejichž hře na se na škole vyučuje. Při komponování se nechal inspirovat filmovou hudbou, která je kvůli své srozumitelnosti atraktivní a příjemná pro dnešního posluchače. Dle jeho slov nejnáročnějším úkolem bylo složit hudbu pro část představení, kdy se v zahradě odehrává domorodý tanec. Orchestr 31 hudebníků z řad žáků, učitelů i přátel školy diriguje Radek Hais a pod jeho taktovkou uslyšíme kromě houslí, violy, violoncella, klavíru, klarinetu i příčné flétny, trubku, akordeon a perkuse.

Třetí složkou představení je tanec. Za choreografií stojí paní učitelka Karla Koutná. Pod jejím vedením vystoupí děti různého věku v rolích květin, stromů, ptáčků, motýlů a vodního světa. Hudbu, na kterou její svěřenkyně tančí, vnímá jako velmi inspirativní a melodickou, zároveň si je vědoma její náročnosti pro nácvik jednotlivých choreografií. Instrumentální skladba je složitá zejména pro nejmenší tanečnice. Nelze se u ní řídit textem písně, ale tanečnice musí počítat takty a udržet metrum skladby. „Nezajímavější částí pohádky byla ta o Velrybě a jejím jezerním světě. Vytvořit představu jezera pomocí velkých hedvábných plachet, rozvlnit je a vložit do nich život pod hladinou i na ní, byl úkol, ve kterém se mohli žáci rozvíjet po stránce tvořivé i improvizační. Velmi netradiční tvorbu pak představovala část o životě v noční zahradě. Tmou je orientace v prostoru velmi ztížená a synchronizace pohybu složitá. Pro mě, jako pedagoga tanečního oboru, patří práce na takových projektech mezi ty nejzajímavější“, dodává Karla.

Celý příběh se odehrává v kulisách, které společnými silami vytvořili učitelky výtvarného oboru Lenka Blahová, Lucie Kubišová a Markéta Trčková spolu se svými žáky. Pro scénu nabatikovali a výtvarně dotvořili přes 20 metrů plátna a fáčoviny. Výzvou byla i výtvarná recyklace odpadu jakým je bublinková fólie, papírová výplň balíků a kartony. Největším oříškem byla velikost scény a to, jak technicky uchopit některé rekvizity (např. slony, velrybu), aby vše na jevišti fungovalo a bylo v souladu s potřebami herců a tanečnic.  

Výsledek našeho několikaměsíčního úsilí můžete vidět 20. a 21. března 2023 v 17 hodin ve velkém sále Domu kultury. Prodej vstupenek do 17. 3. v kanceláři školy. Vstupné 50 Kč. Informace a rezervace na tel. 572 632 431.