Výtvarný obor

Přípravné studium

 • trvá nejdéle dva roky
 • je určeno žákům od 5 let
 • pro žáky od 13 let bez předchozího vzdělání před studiem na II. stupni
 • není povinné a není zárukou ani podmínkou pro přijetí do prvního ročníku základního studia
 • cílem výuky je vzbudit u žáků zájem o výtvarnou činnost, rozvíjet tvořivost, podpora žákova osobitého přístupu k úkolům

Studium I. stupně

 • trvá sedm let
 • pro žáky od 7 let
 • je zaměřeno na rozvoj vizuálního vnímání, používání správných technických postupů a návyků, rozvoj individuality žáka, jeho samostatnou výtvarnou činnost, získání základních informací z dějin umění, mimořádně disponované žáky připravuje na přijímací zkoušky na odborné střední školy s výtvarným zaměřením

Studium II. stupně

 • trvá čtyři roky
 • pro žáky od 14 let nebo plynule navazuje na studium I. stupně
 • rozvíjí znalosti a technické dovednosti žáků získané v prvním stupni, prohlubuje orientaci žáků v dějinách umění, klade důraz na samostatnost v hledání vlastních výtvarných postupů či individuálního zpracování zadaných úkolů, v případě zájmu žáků je přípravkou na přijímací zkoušky na školy s výtvarným zaměřením (VŠ, VOŠ atp.)

Studium pro dospělé

 • trvá nejdéle čtyři roky
 • pro žáky po absolvování II. stupně studia a zájemcům od 18 let
 • individuální práce s absolventy předchozího studia, vychází vstříc jejich osobnímu zaměření a požadavkům

Vedoucí oddělení

 • Markéta Trčková

Předměty výtvarného oboru

 • přípravné studium:
  • Přípravná výtvarná výchova
 • studium I. a II. stupně, studium pro dospělé:
  • Výtvarná tvorba
 • studium I. a II. stupně, studium pro dospělé:
  • Základy architektonické tvorby
  • Kulturní a historický přehled

Profil absolventa

 • základy kresby, malby, grafických technik, modelování a práce s různými materiály
 • schopnost vyjadřovat se pomocí linie, barvy, tvaru či kompozice
 • znalost historických souvislostí ve výtvarné kultuře
 • poučené vnímání uměleckých děl