Soutěž divadelních souborů

Celostátní přehlídka dětského divadla je přehlídka a dílna nejzajímavějších a nejinspirativnějších inscenací dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů z celé ČR. Inscenace jsou vybírány z krajských postupových přehlídek, jimž pokud možno předcházejí okresní, popř. okrsková kola.

Smyslem přehlídek je konfrontace různých stylů práce s dětskými soubory v oblasti dramatické výchovy a vytvoření příležitosti pro předávání zkušeností a vzájemnou inspiraci pracovníků s dětmi a mládeží. Přehlídky by měly probíhat v atmosféře přátelského pracovního setkání a podle možností mohou být doplněny podnětným programem pro zúčastněné děti (tvůrčí dílny, diskuse, hry apod.) a vzdělávacími akcemi pro dospělé účastníky.

Přihlášky ke stažení

Přihlášky zasílejte na adresu info@zus-ub.cz do pátku 12. dubna 2024.

Pořadatelé

Pořadatelem soutěžních kol je:
Klub přátel Základní umělecké školy v Uherském Brodě, z.s.

Spolupořadateli jsou:
Základní umělecká škola Uherský Brod
Dům kultury Uherský Brod

Soutěž zaštítilo Město Uherský Brod.

Termíny soutěžních kol

29. dubna 2024krajské kolo DS (Zlínský kraj), Dům kultury Uherský Brod

Informace ke krajskému kolu

Výsledková listina krajského kola (PDF)
Místo konání

Dům kultury Uherský Brod
Adresa: Mariánské náměstí 2187, 688 01 Uherský Brod (mapa)
Kontakt: +420 775 568 801 (Mgr. Roman Švehlík)

Datum konání a harmonogram

Krajské kolo se koná v pondělí 29. dubna 2024. Harmonogram krajského kola:

8:00prezentace souborů
9:00začátek soutěže
Podrobný program a harmonogram soutěže (PDF)

V případě nejasností nás prosíme kontaktujte.

Propozice soutěže