Přijímací řízení

Kritéria přijímacího řízení

Hudební obor

Rytmus:

 • schopnost tleskáním reprodukovat 5 rytmických modelů v taktu 2/4, 3/4 a 4/4 taktu
 • pochodování nebo tleskání do rytmu hrané ukázky

Sluchové cvičení:

 • rozpoznání směru melodie
 • určení vyššího a nižšího tónu, a slabšího a silnějšího
 • určení chyby v melodii známé písně

Zpěv písně:

 • libovolná píseň

Výtvarný obor

Na základě předložení 5 domácích výtvarných prací (ne prací ze školy):

 • zralost výtvarného projevu (schopnost ztvárnit figuru, přírodu, pohyb, děj, využití formátu, rukopis)
 • osobitý, individuální přístup k tématu, obohacení o vlastní nápady, fantazii, množství detailů

Taneční obor

Rytmus:

 • rytmické, hudební a prostorové cítění (vytleskávání, běh, chůze v prostoru)

Sluchové cvičení:

 • určení vyššího a nižšího tónu, a slabšího a silnějšího

Fyzické předpoklady dítěte:

 • zjištění základních pohybových dovedností a fyzické předpoklady pro tanec (obratnost, celková pohyblivost,
 • pohybová koordinace, pohybový rozsah, případně rozsah pohybu v kyčelních kloubech, pružnost páteře)

Literárně-dramatický obor

Řečové dovednosti:

 • komunikativnost, správná artikulace hlásek

Herecká a pohybová etuda (podle věku uchazeče):

 • pohybové dispozice (dítě se volně a spontánně pohybuje v prostoru, svůj pohybový projev přizpůsobuje motivacím, které učitel zadává)