Skip to content

Přijímací řízení

Kritéria přijímacího řízení

Hudební obor

rytmus

 • schopnost tleskáním reprodukovat 5 rytmických modelů v taktu 2/4, 3/4 a 4/4 taktu
 • pochodování nebo tleskání do rytmu hrané ukázky

sluchové cvičení

 • rozpoznání směru melodie
 • určení vyššího a nižšího tónu, a slabšího a silnějšího
 • určení chyby v melodii známé písně

zpěv písně

 • libovolná píseň

Výtvarný obor

na základě předložení 5 domácích výtvarných prací (ne prací ze školy)

 • zralost výtvarného projevu (schopnost ztvárnit figuru, přírodu, pohyb, děj, využití formátu, rukopis)
 • osobitý, individuální přístup k tématu, obohacení o vlastní nápady, fantazii, množství detailů

Taneční obor

rytmus

 • rytmické, hudební a prostorové cítění (vytleskávání, běh, chůze v prostoru)

sluchové cvičení

 • určení vyššího a nižšího tónu, a slabšího a silnějšího

fyzické předpoklady dítěte

 • zjištění základních pohybových dovedností a fyzické předpoklady pro tanec (obratnost, celková pohyblivost,
 • pohybová koordinace, pohybový rozsah, případně rozsah pohybu v kyčelních kloubech, pružnost páteře)

Literárně-dramatický obor

řečové dovednosti

 • komunikativnost, správná artikulace hlásek

herecká a pohybová etuda (podle věku uchazeče)

 • pohybové dispozice (dítě se volně a spontánně pohybuje v prostoru, svůj pohybový projev přizpůsobuje motivacím, které učitel zadává)
©2020-2022 Vít Valečka & Základní umělecká škola Uherský Brod