Základní informace a historie

Základní umělecká škola vyrostla v Uherském Brodě z tradice hudebních a pěveckých spolků, které zde působily od konce 19. století. Vznikla z iniciativy několika nadšenců v září 1946 jako Městská hudební škola s pobočkou v Bojkovicích. V roce 1961 se změnila na Lidovou školu umění. V roce 1965 byl otevřen výtvarný obor, v roce 1971 taneční obor. Rok 1979 přinesl osamostatnění pobočky v Bojkovicích a otevření literárně dramatického oboru (jen na půl roku, znovu pak 1989). Současný název nese škola od roku 1990. V roce 1993 se stala příspěvkovou organizací, od roku 2001 zřizovanou Zlínským krajem.

Adresa školy:

Od listopadu 2012 Mariánské náměstí 65 – komplex budov, které město Uherský Brod zrekonstruovalo přímo pro ZUŠ

Ředitelé školy:

  • Josef Brabec (1946–1950)
  • František Veselka (1950–1970)
  • Vladimír Křepelka (1970–1975)
  • Josef Hošek (1975–1990)
  • Jaroslav Kovanda (1990–1992)
  • Jaroslav Šmilauer (1992–1995)
  • Hana Mahdalová (1995–2018)
  • Eva Valečková (od srpna 2018)

Základní umělecká škola Uherský Brod je čtyř oborová s kapacitou 900 žáků. Kromě Uherského Brodu se vyučuje také na pobočkách v Bánově, Nivnici, Prakšicích a Vlčnově, neaktivní jsou v současné době pobočky ve Strání a v Šumicích. Závazným dokumentem pro činnost ZUŠ je školní vzdělávací program „Brána do světa múz“ (aktuální verze z roku 2020). Poskytuje žákům základy uměleckého vzdělání především s cílem vzbudit v nich kladný vztah k umění a schopnost a chuť objevovat umělecké hodnoty ve světě, který nás obklopuje. Připravuje ty nejnadanější ke studiu na středních a vysokých školách. Jedním z nejdůležitějších cílů je důrazem na samostatnost, pracovitost, soustavnost a zodpovědnost pomáhat vychovat z žáků zdravě sebevědomé osobnosti s kulturním přehledem.

Nezastupitelnou roli v činnosti školy má spolek rodičů a přátel Klub přátel Základní umělecké školy v Uherském Brodě. Roku 1991 navázal na Kruh přátel hudby (založený roku 1975). Spolek propaguje činnost ZUŠ, poskytuje materiální, finanční a jinou pomoc žákům ZUŠ či jejich rodičům. Každý rok pořádá cyklus koncertů a další kulturní, společenské a výchovné akce pro své členy a veřejnost.

Základní umělecké školství je nepostradatelným článkem české školské soustavy. Připravuje své žáky jak na amatérskou tvůrčí činnost, tak na směřování k další profesní přípravě na odborných středních a vysokých školách.

Chceme být otevřenou a vstřícnou institucí, která citlivě reaguje na potřeby potencionálních absolventů bez toho, že bychom snižovali kvalitu a úroveň své práce. Chceme být tvořivou dílnou, učit své žáky nejen kázni a pravidelnosti v umělecké činnosti, ale také rozvíjet jejich emocionalitu a schopnost kultivovaně vnímat a rozlišovat v umělecké kvalitě.