Skip to content

Hudební nástroje

Nástroje se půjčují pouze žákům ZUŠ Uherský Brod.

1. Půjčovné

Na základě písemné smlouvy a dohodnuté délky výpůjčky se platí celá částka.

žesťové nástroje, kytara30 Kč/měsíc
housle40 Kč/měsíc
smyčec, pouzdro15 Kč/měsíc
klarinet, akordeon50 Kč/měsíc
violoncello, kontrabas, klávesy50 Kč/měsíc
cimbál100 Kč/měsíc

Půjčovné se platí bankovním převodem, údaje k platbě vydá třídní učitel.

2. Splatnost

Půjčovné je splatné do 30. 10. příslušného roku.

©2020-2022 Vít Valečka & Základní umělecká škola Uherský Brod