Hudební nástroje

Nástroje se půjčují pouze žákům ZUŠ Uherský Brod.

1. Půjčovné

Na základě písemné smlouvy a dohodnuté délky výpůjčky se platí celá částka.

smyčec, pouzdro30 Kč/měsíc
housle 1/8, 1/4, 1/2, 3/490 Kč/měsíc
housle celé100 Kč/měsíc
viola90 Kč/měsíc
violoncello, kontrabas100 Kč/měsíc
klarinet, saxofon, příčná flétna100 Kč/měsíc
příčná flétna50 Kč/měsíc
trubka, tenor, tuba80 Kč/měsíc
kytara malá60 Kč/měsíc
kytara velká100 Kč/měsíc
cimbál150 Kč/měsíc
akordeon100 Kč/měsíc
klávesy100 Kč/měsíc

Půjčovné se platí bankovním převodem, údaje k platbě vydá třídní učitel.

2. Splatnost

Půjčovné je splatné do 30. 10. příslušného roku na účet 30031721/0100.