Hudební obor

Přípravné studium

 • trvá nejdéle dva roky
 • pro děti od 5 let
 • pro žáky od 13 let bez předchozího hudebního vzdělání před studiem na II. stupni
 • není povinné a není zárukou ani podmínkou pro přijetí do prvního ročníku základního studia
 • cílem výuky je vzbudit zájem o hru na nástroj či zpěv, a formou her rozvíjet hudební schopnosti a tvořivost žáků

Studium I. stupně

 • trvá sedm let
 • pro žáky od 7 let
 • je zaměřeno na rozvíjení individuálních dispozic žáků, poskytnutí základu odborného vzdělání a k výchově hudebníků, kteří by se dovedli uplatnit jako amatéři nebo budoucí profesionálové v různých hudebních žánrech

Studium II. stupně

 • trvá čtyři roky
 • pro žáky od 14 let nebo plynule navazuje na studium I. stupně
 • cílem studia je připravit umělecky samostatného a pohotového hudebníka, který bude vybaven technickými a hudebními znalostmi a dovednostmi, které umožňují stylově čistou interpretaci přiměřeně náročných skladeb sólových, komorních a souborových

Studium pro dospělé

 • pro žáky po absolvování II. stupně studia a zájemcům od 18 let
 • cílem studia je na základě domluvy s učitelem rozvíjet individuální vzdělávací potřeby studenta

Oddělení hudebního oboru

 • klavírní oddělení (vedoucí oddělení Irena Bandriová)
  • Hra na klavír
 • klávesové oddělení (vedoucí oddělení Eva Valečková)
  • Hra na klávesy
  • Hra na varhany
 • oddělení lidových nástrojů (vedoucí oddělení Eva Valečková)
  • Hra na akordeon
  • Hra na cimbál
 • pěvecké oddělení (vedoucí oddělení Eva Valečková)
  • Zpěv
 • kytarové oddělení (vedoucí oddělení Zuzana Flekačová, Dis.)
  • Hra na kytaru
  • Hra na elektrickou kytaru
  • Hra na basovou kytaru
 • dechové oddělení (vedoucí oddělení MgA. Tomáš Komárek)
  • Hra na zobcovou flétnu
  • Hra na příčnou flétnu
  • Hra na klarinet
  • Hra na saxofon
  • Hra na trubku
  • Hra na tenor
  • Hra na baryton
  • Hra na trombon
  • Hra na tubu
  • Hra na lesní roh
 • smyčcové oddělení (vedoucí oddělení Mgr. Hana Červenková)
  • Hra na housle
  • Hra na violu
  • Hra na violoncello
  • Hra na kontrabas
 • oddělení bicích nástrojů (vedoucí oddělení Zuzana Flekačová, Dis.)
  • Hra na bicí nástroje
 • oddělení hudební nauky a teorie (vedoucí oddělení Mgr. Tomáš Lekeš)
  • Hudební nauka
  • Speciální hudební nauka

Předměty hudebního oboru

 • přípravné studium:
  • Přípravná hudební výchova
  • Příprava hry na nástroj a zpěv
 • studium I. a II. stupně:
  • povinné předměty:
   • Hra na nástroj nebo zpěv
   • Hudební nauka (1. – 5. ročník)
  • povinně volitelné předměty (od 4. ročníku I. stupně)
   • Skupinové praktikum
   • Základy hudební skladby
   • Základy práce v nahrávacím studiu
   • Interpretační seminář
  • nepovinné předměty
   • Speciální hudební nauka
 • studium pro dospělé
  • povinné předměty
   • Hra na nástroj nebo zpěv
  • nepovinné předměty
   • Skupinové praktikum

Profil absolventa

 • dobrá znalost not (orientace v notovém zápisu)
 • znalost hudební teorie a její využití pro hru na nástroj
 • nástrojová dovednost, sluchová a rytmická dovednost
 • souhra s dalšími nástroji
 • celková hudební vyspělost a znalost hudebních slohů
 • soustředěnost a schopnost poslouchat hudbu