Jednohubky ze zušky – březen 2024

  • Opět po roce se konal koncert varhaníka, klávesisty a našeho bývalého kolegy Jaroslava Šmilauera.
  • Pro žáčky základních škol jsme připravili workshop o lidové písničce. Děti si společně zazpívaly za doprovodu klavíru, akordeonu a trubky, a hádaly zvířátka, o kterých se v lidových písních zpívá.
  • Žákyně tanečního oboru BARBORA KARLÍKOVÁ, STELLA KLÍMOVÁ, ALŽBĚTA MACHÁLKOVÁ, DENISA VELICHOVÁ a MARIANA VRBOVÁ se zúčastnily Celostátní přehlídky klasického a moderního tance dětí, mládeže a dospělých „Tanec ve světě“. Za choreografii „Tanec v obrazech“ získaly Stříbrné pásmo! Gratulujeme!
  • První březnovou sobotu jsme ve spolupráci s Ateliérem přírodního barvířství Tincta-Herbae uspořádali pro žáky dvě tvořivé dílny. Menší děti objevovaly barvičky ukryté v ovoci, zelenině a koření a vyrobily si přírodní inkousty a plastelínu. Starší žákyně se naopak seznamovaly s barvířskými rostlinami a výrobou přírodních barev.
  • Jak se správně protáhnout a zacvičit si po tanci, se dozvěděly žákyně 4. – 5. ročníku tanečního oboru na workshopu tanečníka a lektora Ondřeje Knápka v Luhačovicích.
  • Byli jsme organizátory okresního kola soutěže ve hře na klavír. Do krajského kola k naší velké radosti postoupili DAVID BARÁNEK, EMA BRULÍKOVÁ, ANNA BURÁŇOVÁ a ALEX FAIVRE! Blahopřejeme a držíme palce v dalším soutěžním klání!
  • Veselé rodinné muzicírování si užili návštěvníci Rodinného koncertu. O skvělou, nejen hudební zábavu, se postarali naši žáci ve společnosti rodičů a sourozenců.
  • Slavnostně jsme otevřeli výstavu „V hlubinách a dálavách“, která představuje práce letošních absolventů výtvarného oboru na téma moře, mořská fauna a námořnictví. Třešinkou na dortu byla úvodní choreografie „Zrození mořské víly“ v podání žákyň tanečního oboru.
  • Řadu absolventských koncertů jsme zahájili orchestrálním. Absolventi a žáci hudebního oboru předvedli za doprovodu komorního orchestru HaRmonie krásné výkony. V programu účinkovaly také žákyně tanečního oboru a průvodního slova se ujmuly žákyně literárně dramatického.
  • Okresního kola soutěže ve hře na kytaru se zúčastnili i naši žáci. První místa s postupem získaly VERONIKA BARTOŠOVÁ, LUCIE MATULÍKOVÁ a ANETA VRÁBLÍKOVÁ. Ta navíc získala spolu s KATEŘINOU RAŠTICOVOU první místo v kategorii dua. KRYŠTOF KLON, FILIP ŠMERDA, PETR VRÁNA a ZACHARY MILES THIBEDEAU obsadili krásné druhé příčky. Všem gratulujeme a postupujícím držíme palce v krajském kole!