Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024 – 2025

Pro příští školní rok 2024 – 2025 přijímáme žáky do všech oborů a studijních zaměření. Několik stručných informací:

 • přihlášku najdete zde: https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/?zus=317
 • pro vyplnění přihlášky není potřeba se přihlásit nebo registrovat
 • talentové zkoušky do všech oborů probíhají od 3. června – den a hodinu si vyberete při vyplňování přihlášky
 • talentové zkoušky do přípravné hudební výchovy probíhají v týdnu od 11. června
 • všechny talentové zkoušky probíhají v budově ZUŠ v Uherském Brodě
 • okruhy pro talentovou zkoušku naleznete zde: https://zus-ub.cz/studium/prijimaci-rizeni/
 • do výtvarného, tanečního a literárně dramatického oddělení přijímáme žáky, kteří k 1. 9. 2024 dosáhnou věku 5 let
 • do výuky hry na nástroj a zpěvu přijímáme žáky, kteří k 1. 9. 2024 dosáhnou věku 7 let, žáky od 5 let přijímáme do přípravného studia
 • v budově školy v Uherském Brodě vyučujeme všechny obory a studijní zaměření uvedené v záložce studium
 • na detašovaných pracovištích (pobočkách) vyučujeme tato studijní zaměření hudebního oboru:
  • Nivnice – hra na housle, hra na kytaru, hra na klavír
  • Prakšice – hra na klavír, hra na klávesy, zpěv
  • Bánov – hra na housle, hra na klavír, hra na klávesy, hra na violoncello
  • Vlčnov – hra na housle, hra na klávesy, hra na kytaru, hra na zobcovou flétnu, hra na violoncello
 • pokud si chcete zkusit některý z uměleckých oborů a získat konkrétní informace, můžete navštívit naši týdenní akci otevřených dveří Umělcem na zkoušku

Veškeré dotazy můžete směřovat na mail tomas.lekes@zus-ub.cz nebo na telefon 572 63 45 75. V případě jakýchkoliv problémů při vyplňování přihlášky nás kontaktujte na výše uvedené mailové adrese nebo telefonu.