Dětská scéna

Celostátní přehlídka dětského divadla je přehlídka a dílna nejzajímavějších a nejinspirativnějších inscenací dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů z celé ČR. Inscenace jsou vybírány z krajských postupových přehlídek, jimž pokud možno předcházejí okresní, popř. okrsková kola.

Smyslem přehlídek je konfrontace různých stylů práce s dětskými soubory v oblasti dramatické výchovy a vytvoření příležitosti pro předávání zkušeností a vzájemnou inspiraci pracovníků s dětmi a mládeží. Přehlídky by měly probíhat v atmosféře přátelského pracovního setkání a podle možností mohou být doplněny podnětným programem pro zúčastněné děti (tvůrčí dílny, diskuse, hry apod.) a vzdělávacími akcemi pro dospělé účastníky.

Přihlášky ke stažení

Pořadatelé

Pořadatelem soutěžních kol je:
Klub přátel Základní umělecké školy v Uherském Brodě, z.s.

Spolupořadateli jsou:
Základní umělecká škola Uherský Brod
Knihovna Františka Kožíka Uherský Brod
Dům kultury Uherský Brod

Soutěž zaštítilo Město Uherský Brod.

Termíny soutěžních kol

Soutěže recitátorů
28. února 2024okrskové kolo DS Uherský Brod, Knihovna Františka Kožíka Uherský Brod
20. března 2024okresní kolo DS za okres Uherské Hradiště, Základní umělecká škola Uherský Brod
23. dubna 2024krajské kolo DS (Zlínský kraj), Základní umělecká škola Uherský Brod
Soutěže divadelních souborů
29. dubna 2024krajské kolo DS (Zlínský kraj), Dům kultury Uherský Brod

Informace k okresnímu kolu

Místo konání

Základní umělecká škola Uherský Brod
Adresa: Mariánské náměstí 65, 688 01 Uherský Brod (mapa)
Kontakt: 572 805 218 (Mgr. Věra Lovecká), 775 568 801 (Mgr. Roman Švehlík)

Soutěžící okrsky
  • Hluk (Dolní Němčí)
  • Staré Město u Uh. Hradiště
  • Uherské Hradiště
  • Uherský Brod
  • Uherský Ostroh
Datum konání a harmonogram

Okresní kolo se koná ve středu 20. března 2024. Harmonogram okresního kola:

8:00 – 8:30zápis (registrace) soutěžících
8:30 – 8:45slavnostní přivítání a rozdělení do sálů
9:00 – 11:00soutěž
12:00 – 12:30vyhodnocení soutěže
Další informace
  1. Přihlášky zasílá pořadateli pořadatel daného okrskového kola v papírové verzi společně se 3 kopiemi textu. Přihlášky možno vyplnit a vytisknout ze stránek ZUŠ Uherský Brod.
  2. Upozorňujeme, že z každého kola postupují 2 recitátoři bez uvedení pořadí! V případě návrhu třetího postupu je třeba udělit „Diplom s doporučením k postupu“. Je zcela na rozhodnutí pořadatele okresního kola, zda tento návrh bude zařazen do soutěže.
  3. Tento rok se soutěží pouze s jedním textem ve všech kategoriích. Recitátoři si vybírají prózu nebo poezii, doporučený časový limit je do 5 minut (u 3. a 4. kategorie maximálně 7 minut). Spodní limit není určen. U překladové literatury uvádějte překladatele.
  4. Organizátor okresního kola chce podpořit i začínající recitátory, proto otevírá i přehlídku pro 0. kategorii (žáci 1. ročníku ZŠ).
  5. Cestovné se bude proplácet po předložení jednosměrné jízdenky samostatně za recitátora a za pedagogický doprovod.

V případě nejasností nás prosíme konkatujte.

Propozice soutěže