Podmínky pro návštěvu koncertů

Aktualizováno 27. května 2021, platí od tohoto data do odvolání nebo změny

1. Doložit potvrzením od zaměstnavatele či čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce o negativním testu ve škole či školském zařízení

  • negativní POC antigenní test ne starší 72 hod nebo
  • negativní PCR test ne starší 7 dní
  • u dětí do 6 let není testování požadováno
  • osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19

nebo

2. Doložit laboratorní (lékařské) potvrzení o prodělání nemoci COVID-19, kdy od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní a osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19

nebo

3. Doložit očkování proti onemocnění COVID-19, tak že:

  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
  • očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19

4. Ochrana dýchacích cest (ústa a nos) – nutno použít respirátor; děti do 15 let chirurgickou roušku

5. Dezinfekce rukou

6. Namátkové měření teploty u vstupu

7. Evidence návštěvníků – prezenční listina – s údaji bude nakládáno dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (GDPR)

8. Pouze místa k sezení – obsazovat ob jedno sedadlo s výjimkou osob sdílejících společnou domácnost