Obnovení individuální výuky

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR je od středy 25. 11. 2020 umožněna individuální výuka v ZUŠ (jeden učitel + jeden žák).

Výuka v Základní umělecké škole Uherský Brod bude probíhat v tomto režimu:

 • prezenčně:
  • pouze individuální výuka v hudebním oboru
 • distančně:
  • přípravná hudební výchova, hudební nauka
  • výtvarný, taneční a literárně dramatický obor
 • skupinové praktikum v hudebním oboru (soubory, komorní hra, pěvecký sbor atp.) bude nahrazeno podle možností v běžném režimu výuky v průběhu školního roku
 • o možnosti individuální konzultace (jeden učitel + jeden žák, popř. zákonný zástupce) rozhoduje ředitelka školy
 • výuka na pobočkách:
  • požádala jsem ředitele ZŠ o schválení
  • pokud by výuka nebyla povolena, bude pokračovat distančně (bližší informace podá vyučující)

Další podmínky:

 • vstup do budovy umožněn pouze žákům (ne doprovázejícím osobám)
 • požívání roušky po celou dobu pobytu v budově školy (výjimku má výuka zpěvu a dechových nástrojů)
 • dodržování hygienických pravidel stanovených na začátku školního roku

MŠMT – Informace k provozu škol a školských zařízení (PDF)