Obnovení individuální výuky

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR je od středy 25. 11. 2020 umožněna individuální výuka v ZUŠ (jeden učitel + jeden žák).

Výuka v Základní umělecké škole Uherský Brod bude probíhat v tomto režimu:

  • prezenčně:
    • pouze individuální výuka v hudebním oboru
  • distančně:
    • přípravná hudební výchova, hudební nauka
    • výtvarný, taneční a literárně dramatický obor
  • skupinové praktikum v hudebním oboru (soubory, komorní hra, pěvecký sbor atp.) bude nahrazeno podle možností v běžném režimu výuky v průběhu školního roku
  • o možnosti individuální konzultace (jeden učitel + jeden žák, popř. zákonný zástupce) rozhoduje ředitelka školy
  • výuka na pobočkách:
    • požádala jsem ředitele ZŠ o schválení
    • pokud by výuka nebyla povolena, bude pokračovat distančně (bližší informace podá vyučující)

Další podmínky:

  • vstup do budovy umožněn pouze žákům (ne doprovázejícím osobám)
  • požívání roušky po celou dobu pobytu v budově školy (výjimku má výuka zpěvu a dechových nástrojů)
  • dodržování hygienických pravidel stanovených na začátku školního roku

MŠMT – Informace k provozu škol a školských zařízení (PDF)