Obnovení individuální výuky

AKTUALIZOVÁNO 9. DUBNA 2021

Dochází k obnovení výuky také na všech pobočkách.

PŮVODNÍ ZPRÁVA

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Zlínského kraje je od pondělí 12. 4. 2021 umožněna individuální výuka v ZUŠ (jeden učitel + jeden žák).

Výuka v Základní umělecké škole Uherský Brod bude probíhat v tomto režimu:

 • prezenčně:
  • pouze individuální výuka v hudebním oboru
 • distančně:
  • přípravná hudební výchova
  • hudební nauka
  • skupinové praktikum v hudebním oboru
  • výtvarný, taneční a literárně dramatický obor
 • jsou umožněny individuální konzultace (jeden učitel + jeden žák)
 • výuka na pobočkách:
  • požádala jsem ředitele ZŠ o schválení – informaci doplním v pátek na webu školy
  • pokud by výuka na pobočkách nebyla řediteli povolena, bude pokračovat distančně (bližší informace podá vyučující)

Další podmínky:

 • povinnost pravidelného testování mají při výuce 1 + 1 pouze zaměstnanci školy
 • vstup do budovy umožněn pouze žákům (ne doprovázejícím osobám)
 • dodržování hygienických pravidel
 • používání chirurgické roušky (děti do 15 let), respirátoru (žáci od 15 let) po celou dobu pobytu v budově školy (s výjimkou průběhu výuky zpěvu a dechových nástrojů)

Vzhledem k situaci Vás prosíme, sledujte průběžně informace na webu školy.

Pro případné dotazy využijte buď telefon 572 632431, nebo email eva.valeckova@zus-ub.cz.

Vážíme si Vaší stálé podpory, pochopení a spolupráce a děkujeme Vám.