Projektový den „Metamorfózy zátiší“

Již v červnu loňského roku proběhl ve třech třídách výtvarného oboru projektový den s názvem „Metamorfózy zátiší“. Projektový den byl realizován v rámci operačního programu ŠABLONY ZUŠ II, který je spolufinancován z evropských fondů. Jednalo se o projekt, kdy v rámci bloku 4 vyučovacích hodin spolupracoval pedagog s odborníkem z praxe. Společně připravili výukový program, v němž získané teoretické poznatky žáci zužitkovali v následném praktickém zadání.

Jako téma projektových dní si realizační tým vybral umělecký žánr zátiší. Pro každou třídu bylo instalováno bohaté zátiší, jehož pozorováním měli žáci možnost sledovat, jak různé materiály rozdílně odráží světlo. Cílem bylo seznámit žáky formou edukačních aktivit se zátiším nejprve v kontextu dějin umění a následně aplikovat získané poznatky při kresbě a malbě zátiší, které si žáci ve skupině společnými silami sestavili. Vlastní zkušenost s instalací předmětů a jejich nasvěcování zdrojem umělého světla bylo pro žáky klíčovým momentem v uvědomění si role světla a stínu při tvorbě atmosféry obrazu.

Letos v lednu jsme celý projekt vyhodnocovali a zpracovávali výstupy. Zde krátké ohlédnutí za zdařilým projektem.