„Obrazy – odrazy“ – výstava účastníků výtvarných kurzů

Již 12 let pořádá Klub přátel Základní umělecké školy výtvarné kurzy pro dospělé a výstavy, prezentující tvorbu jejich účastníků, patří ke stálícím programu v aule naší školy. Ve čtvrtek 15. 9. byla slavnostně a v přátelské atmosféře zahájena výstava kurzistů lektorky Svatavy Haluzové s názvem Obrazy a Odrazy. Výstavu uvedla paní Hana Mahdalová a o hudební linku se postarali kolegové Tomáš Lekeš a Pavel Vacek.

Název výstavy odkazuje jednak na jedno z představených témat – odrazy okolního světa na vodní hladině, mokré silnici nebo v zrcadle, ale také na skutečnost, že obrazy zrcadlí osobnost, myšlenky, pocity, výtvarný přístup a technický um svých tvůrců. Odraz pak můžeme vnímat i jako posun ve výtvarné zdatnosti a odvaze, která roste s každým vytvořeným a „výtvarně prožitým“ dílem.

Výstava je bohatá jak tematicky, tak pestrostí zastoupených technik. K vidění je kresba (tužkou, rudkou, uhlem, suchým a olejovým pastelem), malba (tempera, akvarel, akryl, olejomalba), grafika (suchá jehla, tisk ze sádrové matrice), kombinované techniky (kolorovaná perokresba, vosková rezerva s akvarelem) i keramika.

Mezi celkem 25 vystavujícími najdeme lidi všech věkových kategorií a odlišných profesí. Pod odborným vedením Svatavy Haluzové, ale i ve vzájemných diskusích a reflexích mají kurzisté možnost prohlubovat a cizelovat svůj výtvarný projev a vnímání, ale také slovy mnohých z nich „vyčistit si hlavu“, být sami se sebou a mnohdy si plnit i své výtvarné sny. Jsou dokladem toho, že tvořit může opravdu každý. Stačí jen udělat první krok.

Výstava je veřejnosti přístupná ve všední dny v době od 9 do 17 hodin. Stačí zazvonit na zvonek „kancelář“ u hlavního vchodu a můžete se kochat!