Jednohubky ze zušky – prosinec 2023

 • Listopadový koncert zlínského TRIA LIGNEUS byl pro posluchače výjimečným hudebním zážitkem, během kterého se mohli zaposlouchat do libých zvuků hoboje, fagotu a klarinetu.
 • Proběhly Otevřené hodiny tanečního oboru. Paní učitelka Karla Koutná připravila pro návštěvníky „ochutnávku“ toho, co se žáci jednotlivých ročníků učí jak v rámci tanečních technik, tak v hodinách gymnastiky.
 • Žáci klavírního a kytarového oddělení a cimbálová muzika Šablička se zapojili do programu adventních řemeslných dílen brodského muzea s názvem Perníčky.
 • Dramaťáci byli v jednom kole. Uměleckým přednesem oživili Setkání seniorů v Luhačovicích, vypravili se do zlínského divadla na Pohádku o stvoření, v níž jednu z hlavních rolí hraje i náš absolvent Kryštof Švehlík a nakonec spolu se žáky hudebního oboru zpestřili adventní čas klientům Alzheimercentra Zlín.
 • Děti přípravných ročníků výtvarného oboru navštívily Slováckou galerii v Uherském Hradišti. S kunsthistoričkou Miladou Frolcovou si prohlédly stálou expozici Umění jihovýchodní Moravy i výstavu malíře Tomáše Měštánka a vyrobily si svou vlastní galerii z papíru.
 • Prosincový žákovský koncert nabídl návštěvníkům pořádnou porci hudby! Slyšet mohli sborový zpěv, sólisty na rozličné nástroje i umělecký přednes.
 • Dechový soubor a Sboreček rozezpívali zaplněné brodské náměstí v rámci akce Česko zpívá koledy.
 • Uskutečnil se SVÁTEČNÍ KONCERT sólistů a souborů školy, tradičně spojený s beneficí pro Středisko rané péče EDUCO Zlín. V rámci dobrovolného vstupného jsme nakonec na jeho činnost přispěli částkou 18. 585 Kč. Všem dárcům ještě jednou děkujeme!
 • Slavnostně jsme zahájili výstavu PROPOJENÍ. Kresbami, malbami a keramikou absolventů kurzů pro dospělé lektorky Lenky Blahové se můžete kochat až do 19. ledna 2024.
 • Učitelský koncert opět své návštěvníky nezklamal a nabídl pestrý hudební program zakončený dramatizací Erbenovy balady „Štědrý večer“ v podání žákyň literárně dramatického oboru.

       Připravujeme:

 • 9. 1. 2024 – Koncert KP ZUŠ – Tereza Gazdíková (klavír), Dagmar Hodulíková (housle)
 • 23. 1. 2024 – IV. žákovský koncert
 • 30. 1. 2024 – Koncert pro jeden obraz (Diego Velázquez: Dvorní dámy, 1656)
 • 31. 1. 2024 – O čem gepard sní – vernisáž výstavy žáků paní učitelky Lenky Blahové

Více informací k akcím i dění na zušce najdete na našem facebooku a webu.