Letní příměstské tábory 2024 – obsazeno

I na letošní léto pro naše žáky připravujeme příměstské tábory – více informací na letáčcích! Přihlášku si můžete stáhnout zde: přihláška (PDF). Prohlášení o bezinfekčnosti si můžete vyzvednout při odevzdání přihlášky nebo stáhnout zde: prohlášení (WORD). Podmínkou pro účast na táboře je nutnost být žákem ZUŠ Uherský Brod. 
Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdávejte v kanceláři školy u paní Matulíkové.