Tomáš Lekeš

Kabela, co parádu udělá

Paní učitelky výtvarného oboru opět připravily celoškolní výtvarnou soutěž „KABELA, CO PARÁDU UDĚLÁ“, která navazuje na předchozí úspěšné soutěže „Triky s triky“, „Boty šik, to je trik“ a „Triky se šperky“. Zapojit se mohou žáci napříč všemi obory naší školy a…

Příměstské tábory v létě 2022

I v letošním roce připravujeme pro žáky školy letní příměstské tábory – více informací najdete na letáčcích. Přihlášku naleznete zde: Vyplněnou přihlášku odevzdejte v kanceláři nebo v ředitelně školy, zde dostanete i podklad k platbě se splatností nejpozději do…

Projektový den „Metamorfózy zátiší“

Již v červnu loňského roku proběhl ve třech třídách výtvarného oboru projektový den s názvem „Metamorfózy zátiší“. Projektový den byl realizován v rámci operačního programu ŠABLONY ZUŠ II, který je spolufinancován z evropských fondů. Jednalo se o projekt, kdy v rámci bloku 4 vyučovacích hodin…